• آشنايي با PHP
 • آشنايي با Laravel
 • آشنايي با CodeIgniter
 • آشنايي با NodeJS
 • آشنايي با VueJS
 • آشنايي با AngularJS
 • آشنايي با React
 • آشنايي با برنامه نويسي اندروید
 • آشنايي با SASS,LESS
 • آشنايي با Bootstrap
 • آشنايي با Zurb Foundation
 • آشنايي با PureCSS
 • آشنايي با طراحی و توسعه قالب وردپرس
 • آشنايي با طراحی و توسعه افزونه وردپرس
 • آشنايي با JavaScript , jQuery
 • آشنايي با زبان HTML
 • آشنايي با سيستم هاي مديريت محتوا مانند : Wordpress, joomla, Drupal, ...

مهارت های من

99%
PHP
99%
Laravel
99%
Codeigniter
95%
VueJs
85%
NodeJs
70%
AngularJs
99%
ReactJs
48%
Android
99%
Wordpress Plugin
99%
Wordpress Theme
99%
Bootstrap
99%
Foundation
99%
ReactNative
80%
THREEJS